Category: Alternative

9 Comments

 1. Bratilar
  Llys y Goron Caerdydd. Mae dyn 20 oed o’r Barri wedi’i gadw yn y ddalfa ar ôl cael ei gyhuddo mewn perthynas ag ymosodiad difrifol yn y dref. Mae Keiron Parker wedi’i gyhuddo o achosi niwed corfforol bwriadol, o gythrwfl, ac o fod â chyllell yn ei feddiant mewn lle cyhoeddus. Mae’r cyhuddiadau’n ymwneud â digwyddiad yn y dref ar.
  Reply
 2. Kazragrel
  Start studying Digwyddiadau Yn Y Gwaed. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
  Reply
 3. Feshura
  Aeth y tri ohonyn nhw i'r cyntedd di-ffenest, lle roedd y waliau gryfaf. A dyna lle'r arhoson nhw - yn gwrando'n astud ar y radio batri ar rywun yn egluro sut roedd corwyntoedd yn cael eu creu. "Cyn corwynt, mae'n debyg, bydd rhaid cael stormydd o fellt a tharanau'n dod at ei gilydd a thymheredd o °C ( °F) o leiaf yn y môr.
  Reply
 4. Yozshunos
  Lawrlwytho traciau rhad ac am ddim yn rhywbeth y mae'r holl ddefnyddwyr fel ac o ganlyniad i lawer o bobl yn hoffi i gael am ddim o bob man. Yn y canllaw hwn, byddwn yn cyflwyno y gwefannau 10 uchaf y gellir ei ddefnyddio i lawrlwytho caneuon yn rhad ac am ddim. Canlynol yn y safleoedd a'r prosesau cysylltiedig â y sgrinluniau â nodiadau.
  Reply
 5. Akinorn
  Fe allai sicrhau chi, byddai union yr un ymateb mewn unrhyw dafarn yn Y Rhondda, Y Fenni a Cheredigion! Yn fy mlynyddoedd cynnar fel plentyn yn y Blaenau (dwi mynd yn ôl i’r 60au) dwi’n cofio ambell i oedolyn ‘cyfeillgar’ yn fy nghynghori- ‘Os wyt ti am lwyddo yn y byd, tydi Cymraeg yn dda i ddim’, ac mai Saesneg oedd iaith fy nyfodol.
  Reply
 6. Dozragore
  Jun 22,  · Os nad oes trwydded hawlfraint gennych bydd rhaid derbyn caniatâd gan berchennog pob cân y dymunwch ei lawrlwytho a/neu ei hatgynhyrchu. Am fanylion pellach am y Drwydded Hawlfraint Eglwysi ewch i kenwyzadiburphezaconzaczcilpercma.xyzinfo neu ffoniwch
  Reply
 7. Akinojar
  Defnyddir y canfyddiadau am yr alwad am dystiolaeth i ddatblygu ein astudiaethau llywodraeth leol ar gyfer cyflawni yn Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod y system gynllunio yn chwarae rôl ganolog wrth greu cymunedau cynaliadwy. Bydd gwasanaeth cynllunio effeithiol ar flaen y gad wrth lunio cymeriad, datblygiad a ffyniant y Parc Cenedlaethol neu awdurdod lleol.
  Reply
 8. Tygomuro
  Yn y flwyddyn 60 oed Crist, yn ôl yr hanesydd Tacitus, digwyddodd brwydr enbyd rhwng byddin Suetonius Paulinus, rhaglaw Prydain, ac amddiffynwyr ynys Môn dan anogaeth y derwyddon. Er iddynt ennill y frwydr hon ni orchfygodd y Rhufeiniaid lwyth yr Ordoficiaid tan y flwyddyn 78/9 AD yn ystod teyrnasiad y rhaglaw Agricola.
  Reply
 9. Vilmaran
  Gweilch y Ddyfi ar eu ffordd tuag at Yr Affrig. Alwyn Evans yn son am Gweilch y Ddyfi sydd newydd adael y nyth, ac ar eu ffordd tuag at Yr Affrig.
  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *